Bir çocuk tam zamanlı bir Alphakid öğrencisi olduğunda hafta içi 5 gün sanal kampüsümüzde öğrenim görür. Bu öğrenim 40 hafta boyunca sürer, ve Türk devlet ve Amerikan standart devlet müfredatlarının ortak planlanması sonucunda; Pazartesi ve Cuma günleri İngilizce ana dersi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise İngilizce Matematik, Fen bilgisi ve Sosyal bilgiler konularını öğrenir. Bir öğrenci 5. sınıfta Alphakid’den mezun olduğunda sadece müfredat konuları değil, aynı zamanda teknoloji hakkında, çevre hakkında, insanlık tarihi hakkında, gelecek hakkında, çeşitli dünya ve hayat konuları hakkında İngilizce olarak tartışabilecek, dinlediğini-okuduğunu anlayıp, detaylı yorumlar yapabilecektir. Kısacası Alphakid öğrencisi henüz 11 yaşında dünya vatandaşı haline gelir.

*Önemli Not: Ders saatleri öğrencinin gittiği okul saatlerinden sonra olarak Alphakid yöneticileri tarafından ayarlanır.

Alphakid birebir özel dersleri haftanın sizin istediğiniz günü ve saatini seçebileceğiniz, 1 ders süresinin 25 dk. olduğu (çocuklar için optimal süredir) haftalık istediğiniz sayıda dersler alabileceğiniz ve öğrencinin ilgi alanlarına, iyi ve zayıf olduğu yönleri analize ederek çalıştığımız bir ders şeklidir. Bu sayede öğrenim her ders yüzde yüze çıkar. Çocuğunuz gittiği okulun verdiği ağır hafta sonu ödevleri altında ezilmez. Çünkü artık o bir Alphakid öğrencisidir.  Alphakid öğretmenleri ile öğrencinin 1 derslik özel yapacağı çalışma çocuğunuzun verilen ödevleri ve/veya projeleri büyük zevk ile yapmasını ona öğretir. Öğrenci ve öğretmen arasında güçlü bir bağ oluşur; çünkü belki de ilk kez bir öğretmen öğrencisine o zor ve karmaşık ödevi basite indirgeyerek öğrencinin anlayabileceği dilde anlatmıştır. Öğrenci için hafta sonu ödevleri büyük zevk haline gelir ve bu, hafta içi okuldaki performansına da yansır. Öğrenci okuldaki İngilizce konularına hakim, kendine güvenir halde derslerde elini kaldırarak mutlulukla katılım gösterir. Unutmayın; bir çocuk okulunda mutluysa bu ev ortamına da yansır.

NEDEN İNGİLİZCE DIŞINDAKİ DERSLERİ İNGİLİZCE ÖĞRENMEK BU KADAR ÖNEMLİ?

İngilizce dışındaki dersleri İngilizce dilinde öğrenmek, çocuklarımızı ileride hem kariyer alanlarında hem de kişisel gelişim alanlarında tüm yaşıtlarından ileriye taşımakla kalmayacak, aynı zamanda onları birer dünya vatandaşı olmaları için hazırlayacaktır.

İngilizce dışındaki dersleri İngilizce öğrenmenin “nörobilimciler” (neuroscientists) tarafından yapılan çalışmalar sonucu öğrenilen konularla çok daha güçlü ve derin bir bağ kurduğu sonucu ortaya çıkmıştır. “Eğer bir şeyi derinlemesine öğrenecekseniz, algı-eylem döngünüzü devreye sokmalısınız.”

İngilizce ana dersi (main course) öğrencinin anlama, yazılı ve sözlü dili kullanma kapasitesini geliştirmeyi amaçlar. Dil sanatlarının bileşenleri (dinleme, okuma, yazma, konuşma) öğrencinin evde eğitim müfredatının en önemli parçasıdır çünkü okuma ve yazma için temel oluşturur ve bu olmadan daha fazla öğrenmenin gerçekleşmesi mümkün değildir. Dil sanatları, genç öğrencilerin fonemik farkındalıklarını geliştirmelerine, büyüdükçe okuryazarlıklarını geliştirmelerine ve ardından başarılı okuyucular ve yazarlar olmalarına yardımcı olur.

Matematik, günlük olarak kullandığımız bir dizi beceri ve yeteneği etkiler. Matematik ilkelerini tam olarak anlamak, analitik düşünme, problem çözme, karar verme ve daha pek çok konuda yardımcı olur. Matematik öğrenmek aynı zamanda öğrencilerin kutunun dışında düşünmelerine de olanak tanır ve bu onlara hem akademik hem de profesyonel kariyerlerinde sonsuz şekillerde fayda sağlayabilir. Peki neden çocuğunuz İngilizce matematik öğrenmeli?

Çünkü matematik konularını yabancı bir dilde öğrenmek çocukların öğrendikleri konuları çok daha güçlü ve derin bir bağ kurarak öğrenmelerini sağlar. Aynı zamanda öğrencide sayılar ve işlemler artık refleks haline gelir.

Fen derslerimiz çocuklardaki “merak etme” isteğini zirveye taşır. Çünkü AlphaKid keşfe ve icatlara değer veren bir dünyada yaşadığımızın bilincinde. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) mesleklerindeki kariyer fırsatları 1990'dan beri% 79 artış gösterdi. Bu eğilimin devam etmesini beklediğimiz için, çocuğunuzun aldığı fen bilgisi eğitiminin İngilizce olması öğrencinin geleceği için her zamankinden daha önemli.

Sosyal bilgiler müfredatı, öğrencilere çevrelerindeki dünyayı ve içinde yaşadıkları toplumu daha iyi anlamalarını sağlamalıdır. AlphaKid sosyal bilgiler konularını “alpha jenerasyonu” çocuklarına İngilizce öğreterek onları sorumluluk sahibi, sadece Türkiye coğrafyasının sosyal konuları hakkında değil, dünya coğrafyasının sosyal konuları hakkında bilinçli bireyler olarak yetişmesine yardımcı olur. AlphaKid müfredatı genç öğrencileri bir topluluğun içini ve dışını anlamalarına yardımcı olan kavramlarla tanıştırdığında öğrenciler o konuyu hemen benimser ve öğrenmek isterler. İşte “organik İngilizce öğrenimi” tam olarak burada devreye girer. Öğrenciler üst sınıflara ilerlerken, tarih, antropoloji, coğrafya gibi çok daha detaylı konuları öğrenerek bilgilerini artırırlar. AlphaKid öğrencisi mezun olduğunda tüm konuları İngilizce konuşabilecek seviyeye gelir.